Giắc kết nối nhanh HSB – HSB Connector Series

Mã: Model 35A/690V Danh mục: