Chống sét lan truyền cho hệ thống nguồn năng lượng mặt trời, cấp 1+2

Mã sản phẩm : KZ02.*.pv.ds
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :Theo tiêu chuẩn IEC 61643-11

Xuất xứ: Kumwell/ Thái Lan

Ứng dụng: Thiết bị bảo vệ L+/L-, L+/PE, L-/PE trong hệ thống điện năng lượng mặt trời