TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP (MCC)

Điều khiển đóng ngắt và bảo vệ động cơ trong trường hợp ngắn mạch, quá tải, mất pha, điện áp cao/thấp.

Danh mục: