Thanh đồng tròn bọc PVC

Mã sản phẩm : COSC xP
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :Tiêu chuẩn: IEC 62561 – 2, BS EN 13601

Vật liệu: Đồng

Xuất xứ: Kumwell – Thái Lan

Ứng dụng: làm dây dẫn thoát sét