Kim thu sét cổ điển đa điểm bằng đồng

Mã sản phẩm : LTAT-LMAT
Giá bán : Liên hệ

Mô tả :Tiêu chuẩn: IEC 62561-2, BS EN 13601

Vật liệu: Đồng

Xuất xứ: Kumwell – Thái Lan

Ứng dụng: Tạo nhiều điểm thu sét, bảo vệ công trình.