CỔNG TỨ QUÝ

Bộ tranh tứ quý Tùng – Trúc – Cúc – Mai thể hiện sự luân chuyển của bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. Sự luân chuyển này vừa đem lại may mắn cho con người, vừa là  sự  hi  vọng, ước mong  về  sự  suôn sẻ và thịnh vượng trong cuộc sống.