Chống sét lan truyền đường truyền dữ liệu/tín hiệu cho cáp có giáp, Imax=20kA

Mã sản phẩm : KSMH.SH
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :Xuất xứ: Kumwell/ Thái Lan

Ứng dụng: bảo vệ chống sét lan truyền đường truyền dữ liệu/ tín hiệu cho cáp có giáp