Chống sét lan truyền cho hệ thồng dữ liệu RS 485

Mã sản phẩm : KZ01 .DT485
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :Tiêu chuẩn IEC 61643-21

Xuất xứ: Kumwell/ Thái Lan

Ứng dụng: bảo vệ giao diện RS 485