Chống sét lan truyền cho hệ thồng dữ liệu, In=100mA, Imax=20kA

Mã sản phẩm : KZ01.DTE-L
Giá bán : Liên hệ
Mô tả :Tiêu chuẩn IEC 61643-21

Xuất xứ: Kumwell/ Thái Lan

Ứng dụng: bảo vệ đường truyền dữ liệu