Thanh đồng tròn mạ thiếc

Mã sản phẩm : COSC xT
Giá bán : Liên hệ

Mô tả :Tiêu chuẩn: IEC 62561 – 2, BS EN 13601

Vật liệu: Đồng mạ thiếc

Xuất xứ: Kumwell – Thái Lan

Ứng dụng: làm dây dẫn thoát sét và dây dẫn tiếp địa ở những khu vực có sự ăn mòn cao