Hệ thống cung cấp và phân phối điện

  • Hệ thống điện trung thế gồm trạm biến áp, tủ trung thế
  • Hệ thống điện hạ thế đầu nguồn tủ điện hạ thế,
  • Tủ điện phân phối, máy phát điện
  • Hệ thống điện phân phối (gồm: tủ điện chính, tủ phân phối, tủ điều khiển);
  • Hệ thống thang máng cáp, cáp điện, thanh dẫn;
  • Hệ thống công tắc, ổ cắm, điều khiển đèn;
  • Hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà;
  • Hệ thống chống sét và tiếp địa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *